fredag 26. september 2008

Starttidspunkt for tester

I it's learnings nye testverktøyet er det ikke mulig å sette opp at en test skal åpnes automatisk på et gitt tidspunkt slik det var i de gamle testene. Det betyr at du ikke kan lage tester en dag og så automatisk få dem åpnet i menyen på et ønsket tidspunkt. Dette er en reduksjon i funksjonalitet som vi ikke liker og har derfor meldt til it's learning as at vi vil ha funksjonen tilbake

Video inn i it's learning

Video er et aktuelt læringsobjekt i den digitale skoledagen. På diverse nettsteder dukker det stadig opp videoer som er meget godt egnet i diverser fag. YouTube er vel det nettstedet som er best kjent (på godt og vondt) i så måte. Der finner en en hel del søppel, men også produksjoner som er rene perler i forhold til opplæring.

Det er imidlertid mange (både lærere og elever) som ikke er klar over hvor enkelt det er å legge inn videoer fra YouTube i notater, oppgaver, tester eller bloggen i it's learning. Derfor tar jeg et lite lynkurs her. Først av alt: Jeg forutsetter at du bruker Rich-Text editoren i it's learning. Hvis ikke - skift til den nå!

Først av alt må du finne en video som du vil bruke på YouTube. Etter at du har sett gjennom videoen, vil du ha et felt til høyre for videoen som er lik det du ser til høyre her. Klikk på "stjerna" (Customize) nederst til høyre og velg "" i neste bilde. Klikk deretter på Close.

Start nå it's learning i en annen fane i nettleseren og skriv inn den teksten du vil skal følge videoen (f.eks i et notat). Klikk på Kilde på verktøylinja i editoren. Det som nå kommer fram er kildekoden (html-koden) av teksten og kan nok virke litt forvirrende første gang du ser den. Let deg fram til det stedet du vil at videoen skal plasseres i teksten og klikk/sett skrivemerket der.

Gå nå tilbake til fanen der du har YouTube og klikk i feltet Embed slik at alt blir merket. Tast nå CTRL+C (kopier). Du kopierer nå koden i Embed-feltet til minnet i PC-en.

Gå tilbaken til it's learning. Pass på at skrivemerket står der du vil i teksten og klikk CTRL+V (lim inn). Koden fra Embed-feltet limes nå inn. Klikk igjen på Kilde på verktøylinja for å komme ute av kildevisning.

Det er nå kommet ei tom rute med "en brikke fra et puslespill" inn i teksten. For å se innholdet i ruta, må du lagre notatet og se på det. Hvis du har fulgt oppskrifta her, skal nå videoen fra YouTube ligge som en integrert del av notatet.

Videoen som ligger i dette innlegget kan du jo ta som en liten test på om du er god i matte. Oppgaven er enkel: Motbevis dette.

fredag 19. september 2008

Det glemte faget

For noen uker siden hadde jeg gleden av å delta i et møte der flere personer som er dyktige på ikt og jobber med det hver dag deltok. Alle hadde PCen på bordet og skrev notater på den. Jeg grep meg selv i å titte på skriveteknikken og oppdaget til min store forbauselse at ingen skrev etter touch-metoden. Det gikk i alt fra 2 til 8 fingre med Ørne- (sirkle og slå ned på byttet) metoden og LFT- (Let, Finn, Trykk) metoden. På direkte spørsmål om hvorfor de ikke skrev touch, svarte de at de aldri hadde lært det og bare utvikla en skrivemetode etter hvert. Alle var likevel enig om at de sannsynligvis tapte på dette i det lange løp (skrev for sakte) og hadde merka at skriveteknikken som de brukte slet på kroppen.

Selv skriver jeg noe som ligner touch. Jeg lærte det etter at jeg hadde brukt "to + noen flere fingre-metoden" fra 1984 og fram til 1994. Det tok meg 20 timer med et touch-kurs som jeg installerte på datamaskinen å få grunnteknikken inn. Mesteparten av tiden gikk nok med til avlæring av gamle uvaner .

Når jeg er rundt på videregående skoler og titter på hvordan elever og lærere jobber, ser jeg også der at mange ikke skriver touch. Mange skriver tregt og gjør mange tastefeil som koster tid. Er det ikke på tide å børste støvet av touch-opplæringa og sikre at elevene som må forholde seg til tastaturet store deler av livet, utvikler en god og sikker skriveteknikk? I artiklene Skolen glemmer det viktigste faget og Mener alle elever bør lære touch-tasting skriver journalistene Ann Kristin Bentzen Ernes og Bjørn Eirik Loftås om saken. Kanskje burde vi ta debatten i lærergruppa også selv om det ikke er en egen læreplan i faget?

Begrensninger i plagieringskontrollen i it's learning

I Nordland kjøres det plagieringskontroll på svært mange oppgavebesvarelser pr. dag og det er derfor viktig at alle som bruker den er klar over at kontrollen har en del begrensninger. Den aller største begrensningen er knyttet til at kontrollen bare kan scanne tekst som er elektronisk tekst (og ikke bare ser ut som en tekst) (se annet innlegg på denne bloggen om plagieringskontrollen).

I tillegg er det også begrensninger for hvilke filformater som kontrollen kan sjekke. Tekstdokument (txt), Open Office (sxw), Adobe Acrobat (pdf), Internett-fil (html og htm), Microsoft Word (doc), Rikt tekstformat (rtf), Open Office (odt) og Microsoft Word 2007 (docx) kan sjekkes. Andre formater vil ikke bli sjekka og læreren får ei feilmelding fra kontrollen om en forsøker å kjøre andre filer.

Det som også er et problem, er at i de aller fleste tekstbehandlerne er det mulighet for å legge inn mange objekter som ikke er tekster og at kontrollen da ikke kan/vil sjekke disse. Formler og utregninger som skrives i MathType eller andre formeleditorer, tekstbokser og lignende ting er egentlig ikke tekst, men grafiske objekter i dokumentet. De oppfattes imidlertid som tekst av oss, men plagieringskontrollen vil ikke oppfatte det som tekst og hopper over dem! Det er derfor slik at om to elever leverer inn to kliss like matematikkbesvarelser skrevet med MathType i f.eks ei doc-fil, vil ikke plagieringskontrollen oppdaget det.

Et annet problem med kontrollen er det jeg kaller "versjon_2 feilen". Om en elever leverer to nesten like versjonen av samme besvarelse, vil kontrollen melde at "versjon_2" er 90-100 % plagiat. Årsaken er at en i dag ikke kan sjekke på hvem som har produsert en tekst, men bare sjekke innholdet. Kontrollen finner derfor ganske riktig ut at det finnes en annen tekst ("versjon_1") som er lik "versjon_2" og melder fra om at eleven har "plagiert seg selv". Svakheten her ligger mest i at plagieringsrapporten pr. dd ikke melder fra om hvem som har produsert fila og hvor den ligger på it's learning. Jeg vet at Euphorus og it's learning as jobber for å finne ei løsning på dette problemet slik at det skal bli enkelere å finne ut av dette i framtiden.

Helt til slutt vil jeg oppfordre alle til å bruke denne kontrollen med varsomhet. Det er svakheter her som kan føre til at personer blir beskylt for ting de ikke har gjort og det er ikke bra.

Å jukse plagieringskontrollen

Å ha en plagieringskontroll i itsl har sine sider
 • Lærere priser den opp i skyene fordi den "befrir" dem fra jobben med å google tekster for å sjekke om det er kopier fra nettet.
 • Elevene forbanner den langt inn i granskauen fordi den i stor grad fratar dem muligheten til å klippe og lime samme en besvarelse på en enkel måte

Resultateter av dette er at elevene (selvsagt) forsøker å utvikle metoder for å lure kontrollen. Når en forstår hvordan kontrollen virker, er det heller ikke så vanskelig . Men, det er heller ikke så vanskelig for en lærer å avsløre at en elev forsøker å lure kontrollen når en vet hvordan det kan gjøres.

Det som er viktig å merke seg er at kontrollen bare kan scanne tekst. Dvs. tekst som virkelig er tekst. Teksten til høyre er ikke en tekst, men et bilde. Det er et bilde av en tekst (som et bilde av en hvilken som helst annen ting) og kan derfor ikke leses av plagieringskontrollen.

Her er det enkelt å se at dette er et bilde, men jeg kunne meget enkelt ha fikset det slik at det ikke ikke hadde blitt så enkelt å se ved første øyekast. Sjekk disse to Word-dokumentene (eksempel_1.doc og eksempel_2.doc) og se om du ser hva som er hva uten å teste. De er "helt like", men det ene ville gått gjennom kontrollen med 100% treff, mens det andre hadde fått 0% treff.

Jeg forklarer dette med bilder fordi det er bilder eleven oftest benytter når de skal lure kontrollen (og læreren). Måten det gjøres på er meget enkel:

Først skriver eleven f.eks. litt originaltekst i et word-dokument. Så går en ut på nettet og henter inn det stoffet en trenger og limer det inn i f.eks et nytt word-dokument. Ved litt triks og fiks med diverse programvare lager en et bilde av teksten og limer det inn i besvarelsen. En kan selvsagt lime inn flere bilder og kombinere det med originaltekst. Deretter er det bare å lagre og sende inn til en godtroende lærer.

Når så plagieringskontrollen scanner besvarelsen, scanner den originalteksten, hopper over bildene (kunne jo like godt ha vært bilder av mora til eleven) og finner ingen treff. Resultatet er lykkelig elev og lurt lærer. Hvis da ikke læreren vet hvordan en skal avsløre synderen. Løsninga er nemlig svært enkel

Når du som lærer får inn en besvarelse, bør du gjøre det til å vane å klikke et eller annet sted i teksten/dokumentet, merk hele dokumentet (CTRL+A) og velge endre farge på teksten, f.eks til rosa. Alle tekst som nå er reell tekst vil endre farge mens all tekst som er i et bilde fortsatt vil ha den opprinnelige fargen (sort).

Bruker du som lærer denne metoden for å sjekke besvarelser som allerde har gått gjennom kontrollen, vil du også samtidig avsløre en annen juksemetode som er mindre kjent blandt elever . Du vil forstå at det er juks så snart du treffer på den!

Et eller anna er feil .... 2

Jeg skrev tidligere om at enkelte hadde problemer med åpning av MS word-filer som var lagret på it's learning når de hadde operativsystemet MS Vista og antivirusprogram fra Symantec. Problemet er lokalisert til brannmuren i Norton AV.

It's learning melder nå at de kontakter Norton for å få dem til å sjekke hvordan Norton AV kan settes opp for at dette problemet skal forsvinne. Tja, den som lever får se

torsdag 18. september 2008

Digitale ressurser i engelsk

Denne meldinga kom fra Aschehoug nå i dag:

Til engelsklærere ....

Nettstedet Reflections er ikke ferdigstilt etter planen og mangler foreløpig en del innhold. Gjenstående ressurser legges fortløpende ut på nettstedet. Vi beklager forsinkelsen og vil ikke ta betalt for Reflections nettsted i år. Du finner det gratis tilgjengelig på www.lokus.no
For spørsmål om innhold på siden, kontakt Helene Viken helene.viken@aschehoug.no
Dette er ikke den eneste meldingen som informerer oss om at noe er forsinket i ikt-verdenen. Vi ser det både i offentlig og privat sektor og det er like irriterende hver gang. I dette tilfellet har i det minste Aschehoug vært så fornuftige at de legger de halvferdige ressursene ut gratis dette skoleåret. Det er altså bare å ta for seg

mandag 15. september 2008

Læreplanmål knyttet til elementer i it's learning

Jeg har fått spørsmål om hvordan en skal legge læreplanmål inn i elementer i et fag. Dette er en fin funksjon i it's learning og pr. dd skal de aller fleste læreplanene for Kunnskapsløftet være lagt inn.

For å få tilgang til læreplanene, må du ha opprettet et fag og valgt at Læreplanmål under Faginnstillinger - Egenskaper er huket av. Da vil et ikon som heter Læreplanmål dukke opp når du klikker på Faginnstillinger igjen.

Her kan nå gå inn og velge hvilken læreplan du ønsker at dette faget skal knyttes til. Velg Importer fra bibliotek. Du kan også redigere beskrivelsen i de forskjellige målene om du ønsker det.

Hvis du ikke ønsker å benytte en ferdig læreplan, kan du også bygge opp din egen. Merk deg i så fall at alle mål legges opp alfabetisk/numerisk rekkefølge.

Etter at du har knyttet en læreplan til fagene, kan du knytte hvert element i faget (tester, oppgaver, notater osv. ) til mål i denne planen. Det gjøres ved å velge Legg til læreplanmål når du lager eller redigerer elementet. Du kan legge til flere mål pr. element om elementet dekker flere mål.

Etter at et læreplanmål er lagt til elementet, vil elevene se dette øverst i elementet når de åpner det.

Det finnes, etter min mening, flere svakheter ved denne funksjonen i it's learning. Det er f.eks ikke mulig for eleven å se beskrivelsen av læreplanmålet på annen måte enn å gå inn gjennom arbeidsmappa si. Det burde selvsagt kunne vært mulig å få fram beskrivelsen ved å klikke på målet i elementet.

torsdag 11. september 2008

For matematikklæreren

Mens vi venter på at NDLA skal komme med stoff innen matematikk, kan dere kikke på denne nettsida. Det er i all hovedsak geometri det dreier seg om og det er på engelsk. Selv om fagstoffet ikke kan brukes direkte, er det mangen gode ideer her. Produsenten av stoffet kan du lese mer om på bloggen hans. Ta en titt og jeg er helt sikker på at du finner mer nyttig stoff.

For kjemilærere

Hvis du er kjemilærer og ønsker å delta i et delingsporsjekt for tester i it's learning, bør du ta en titt på dette blogginnlegget. Produksjonen skal skje vha. det nye testverktøyet (Test ver. 2.0) i it's learning. Burde ikke dette også være en ide for andre lærergrupper i Nordland? Kan ikke fatte at dette ikke må være lurt (uansett hva Utdanningsforbundet mener )

Jøss :-o

Mens jeg kikka litt rundt på nettet på jakt etter ting om kring ikt og skole kom jeg over denne Wikien fra Fet skolene. Der er det tydeligvis fokus på å ta i bruke digitale verktøy i opplæringa og at aktiv produksjon gir god læring. Har vi noen skoler elle klasser i videregående skole i Nordland fylkeskommune som har lignede opplegg?

Sikkerhet, sikkertretthet, tretthet....

Fokus på sikkerhet er enormt stort i databransjen. Microsoft utvikla vel egetlig MS Vista som et resultat av at MS XP hadde (og har) store sikkerhetshull. Ikke det at MS Vista er 100% vanntett, men den lekker nok ikke slik som tidligere OS fra Microsoft. I tillegg til sikkerhetshull i operativsystemene, er det mest problemer med nettleserne, MSN og e-post som legger PC-en åpen for diverse ulumskheter.

Resultatet av dette er:

 • produsentene setter som standard opp flere og tettere sperrer i programmene (OS, nettlesere, brannmurer...) for at vi "stakkars databrukere" skal være "beskyttet"
 • selv kjører vi antivirus- og antispionprogramvare og setter opp spamfilter på og for alt mulig. Det er ikke uvanlig at noen har flere programmer som gjør samme "sikkerhetsjobben" samtidig.
 • Pc-ene bruker store maskinressurser og blir trege for å klare og kjøre/overvåke /filtrere disse tingene
 • vi som brukere blir irritert for at ting tar tid og at vi blir spurt annet hvert minutt om du ønsker å godta/ikke godta ditt eller datt

Mange ikt-brukere har ikke kompetanse på dette området og blir derfor offer for den rene meldingsterror fra operativsystem og programmer som skal beskytte oss. Selv testa jeg MS Vista ei stund og "holdt på å tørne" før jeg fant ut hvordan en skulle slå av varslingen for alt mulig.

Hva skal så en stakkar gjøre?

Først og fremst: Du skal alltid kjøre et oppdatert antivirusprogram på maskinen. Dette skal settes opp til å kontinuerlig overvåke PC-en og sjekke etter oppdateringer for nye virusdefinisjoner.

Deretter bør du:

 • Installer en spionprogramvare som du kan kjøre regelmessig. Her er det flere å velge mellom.
 • Sjekk om du kjører flere brannmurer i PC-en. MS XP og MS Vista har innebygget brannmur og i tillegg har de store antivirusprogrammen slike. Sørg derfor for at alle minus 1 brannmur er deaktivert.
 • Vær alltid skeptisk når du får e-post / MSN som inneholder filvedlegg og lenker. De kan inneholde virus/spioner. Er du ikke sikker på hva dette er - Slett det!
 • Sett opp it's learning og andre som du bruker mye og er trygg på som "sikker sone" i nettleseren (gjøres på litt forskjellig måte i de forskjellige nettleserne). Det sparer deg for masse mas
 • Lær deg å sett opp operativsystemet slik at du kan sette opp varslingsnivå slik du ønsker.

Se også innlegget i denne bloggen som heter Et eller anna er feil.....

tirsdag 9. september 2008

Leveringsstatus på oppgaver

Når en lærer oppretter en oppgave i it's learning, har læreren mulighet til å velge å bruke leveringsstatus sammen med oppgaven. Dette er en kjekk funksjon fordi det gir mulighet til fortløpende å informere elevene om hva som skjer med oppgaven.

Fram til nå har det vært mulig å velge en status (navn Status). Nå har vi laget en litt mer utfyllende status som vi har kalt Status_2. Den inneholder alt fra Status, men gir noen flere muligheter. Det meste av Status_2 er "lånt" fra it's learning-oppsettet til Akershus fylkeskommune (takk til Anne Catrine).

For at både elever og lærere skal vite hva som ligger bak hvert valg, tar jeg en kort gjennomgang her. Lærere kan gå gjennom disse valgene med forklaring ved å klikke på Faginnstillinger - Administrer leveringsstatuser og velger Status_2 når en er inne i et fag.

Ikke levert
Eleven har ikke levert besvarelse og oppgaven står på gjøremålslista til eleven.

Levert. Ikke rettet
Eleven har levert besvarelse men læreren har ikke vurdert/retta. Eleven kan fortsatt redigere besvarelsen og oppgaven vil stå på gjøremålslista til eleven.

Levert. Godkjent
Eleven har levert besvarelse og læreren har vurdert/retta. Oppgaven forsvinner fra gjøremålslista til eleven.

Levert. Ikke godkjent
Eleven har levert besvarelse og læreren har vurdert/retta. Oppgaven forsvinner fra gjøremålslista til eleven.

Levert. Retting pågår
Eleven har levert besvarelse og læreren driver og retter/vurderer. Eleven kan ikke endre noe i besvarelsen og oppgavne forsvinner fra gjøremålslista til eleven.

Levert. Ikke godkjent. Kan levere på nytt.
Eleven har levert besvarelsen, men læreren mener at oppgaven ikke er god nok og gir mulighet til forbedring. Eleven kan levere ny versjon av besvarelsen. Oppgaven forsvinner ikke fra gjøremålslista til eleven.

Ikke levert. Lukket.
Eleven har ikke levert og oppgaven er lukket for levering. Oppgaven forsvinner fra gjøremålslista til eleven.

Levert. Kan endres
Eleven har levert, men læreren gir mulighet for endring/forbedring. Eleven kan redigere og levere ny versjon av besvarelsen.

Levert. Skal ikke vurderes
Eleven har levert. Besvarelsen skal ikke vurderes. Oppgaven forsvinner fra gjøremålslista til eleven.

mandag 8. september 2008

OpenOffice og MathType

Fordi det ligger en light-versjon av formelredigereren MathType i MS Word, bruker mange realfagslærere MathType (light-versjonen eller full versjon) når de "skriver matematikk" (utregninger, formler...) i MS Word. Det fungerer meget bra og MathType integrerer seg automatisk i MS Word ved installasjon.

Nå er det flere som har begynt å bruke OpenOffice Writer i stedet for MS Word som tekstbehandler, og mange har savnet å kunne få MathType integrert på samme måten i Writer som i MS Word. Selv om det finnes en egen formelredigerer i Writer, er det greit å kunne fortsette med den programvaren en kjenner fra tidligere . Bernt Johnsen ved Ski videregående skole har derfor utviklet en programsnutt som fikser dette. Du finner programmet her og en manual for hvordan dette skal gjøres her. Merk deg:

 • det som kalles Pakkebehandler i manualen kalles Utvidelsesbehandling i de siste versjonene av OpenOffice
 • du må ha installert MathType på PC-en i tillegg om dette skal fungere. Hvis du ikke har programmet, kan du laste det ned her.

Jeg har testa dette på OpenOffice ver. 2.4 og MathType 5.0. Jeg er ikke sikker på om det fungerer på Open Office 3.0 og/eller MathType 6.0.

fredag 5. september 2008

Mine innstillinger

I it's learning er det en arkfane som heter Mine innstilliger. Om en klikker på den, får en opp 3-4 valg der et av dem er Endre detaljer. Der kan alle som har tilgang til it's learning legge inn bilde , e-post, telefonnr., adresse og en kort beskrivelse av seg selv.

Noen av feltene er ofte allerede utfylt når du går inn der første gang. Det kommer av at data overføres fra det skoleadministrative stystemet vi bruker i Nordland fylke (TP) til it's learning hver dag. Det fungerer kjempebra, men det viser seg at opplysningene som kommer fra TP ikke alltid er like korrekte. Derfor bør alle it's learning-brukene ta en titt på denne sida og sjekke ut hva som står der om seg selv, rette opp feil fylle inn det som mangler. Husk samtidig å velge hvem som skal kunne se kontaktinformasjonen din. Det tar ikke mer enn 5 minutter å fikse det.

torsdag 4. september 2008

Et eller anna er feil.....

At et eller anna ikke fungerer i en PC "er en helt dagligdags affære" som Karlson på taket sa da han blåste Lillebrors dampmaskin til himmels . Den fysiske maskinenvaren, versjoner av programmene og oppsett på programmene må være riktig om samspillet i PC-en skal fungere. I den senere tid har jeg fått en del meldinger om at maskiner med operativsystemet MS Vista og antivirusprogram fra Norton skaper trøbbel når elever forsøker å laste ned/åpne word-filer som læreren sender til dem via it's learning.

For meg som "sitter på en anna planet" i forhold til disse elevene/lærerne og heller ikke bruker de programmene som det er snakk om, er det mildt sagt vanskelig å hjelpe. Som gammel ikt-ansvarlig tyr jeg derfor til eliminasjonmetoden - steng av eller fjern et og et program og finn ut når ting fungerer/ikke fungerer. I det konkrete tilfellet her sier magefølelsen at det med stor sannsynlighet er et eller annet med en sikkerhetsinnstilling i Vista/nettleseren/Norton som skaper problemer siden dette fungerer med andre operativsystem og virusscannere. God jakt

Oppdatering 05.09.08

It's learning as svarer i dag at dette er et problem mellom visse versjoner i Norton AV og MS Vista. Da er det bare å velge ny antivirus eller operativsystem

onsdag 3. september 2008

Editorene i it's learning

En del har sikkert oppdaget at en av de gamle editorene (Active-X editoren) er forsvunnet fra it's learning. Det tror jeg er et resultat av bl.a press fra fylkeskommunene som ønsker at det bare skal være en editor i systemet. Derfor har produsenten lovet at de også skal fjerne java-editoren med det aller første. Da vil det bare bli to editorer tilbake:

 • Den enkle editoren som egentlig ikke kan benyttes til noe som helst
 • Rich-Text editoren som er innført over alt i de nye elementene som ligger i systemet.

Fylkene mener likevel at dagens versjon av RT-editoren er for svak. Den mangler en del grunnleggende funksjoner som bl.a.

 • flere muligheter i forhold til arbeid med bilder
 • flere muligheter i forhold til arbeid med tabeller
 • mulighet for å sette inn flash elementer
 • muligheter for anker-funksjoner

pluss litt anna smårusk.

I tillegg til de manglene som jeg nevner, lir dagens versjon av RT-editoren av flere stygge feil. Det gjelder spesielt når en skal arbeide med bilder og det forholdet av skrivemerket har en tendens til å leve sitt eget liv på skriveflata. Alt dette er meldt it's learning og vi håper at neste oppgradering skal rette opp det meste.

Selv om den har en del feil og mangler, vil jeg anbefale alle å gå over til å bruke RT-editoren fordi fordelene i forhold til java-editoren uten tvil oppveier ulempene. Du velger editor ved å gå inn på Mine innstillinger og velge Tilpass it's learning.

Mathway

Er dette den optimale matematikk-hjelpa på nettet? Mathway løser og viser utregning på mange matematikkproblemer. Engelsk grensesnitt, men det er jo ikke så dumt. Da lærer du engelske matematikkuttrykk samtidig. Her er en norsk artikkel om nettstedet. Jeg erfarer at nettstedt er litt ustabilt og ikke alltid er tilgjengelig.

tirsdag 2. september 2008

Glemt passord ?

Passord er noe herk (på samme måte som nøkler), men for å kunne beskytte den enkeltes personlige interesser er de nødvendige. Problemet er at vi glemmer dem og da er det en eller annen som må lage et nytt.

En del personer (mange ) som er registrert som brukere av it's learning i Nordland ringer eller sender mail/melding til meg og ber om at jeg må lage nytt passord til dem. Selv om jeg har ansvar for it's learning i Nordland, er ikke det min jobb og derfor blir de aller fleste avvist. Det er skole/institusjonen den enkelte er knyttet til som skal ordne dette, men det kan virke som om informasjonen om lokalt ikke har nådd ut til alle brukerne. Ny inforunde kanskje?

Glem heller ikke at det finnes noe som heter "Glemt Passord?" på innloggingssiden i it's learning. Det kan være meget arbeidsbesparende å fokusere på denne muligheten når du informerer noen om it's learning. Det eneste kravet for at Glemt passord-funksjonen skal fungere, er at brukeren har lagt inn en fungerende e-post-adresse under Mine innstillinger - Endre detaler i it's learning. Klikk på Glemt passord?, legg inn e-postadressen, klikk på Send request og vips så har du etter et par minutter nytt passord på e-posten. Kan ikke bli enklere?

Nyttige blogg

Det er mange som blogger om nettstøtta opplæring. En del av disse bloggene finner du direkte tilgang til i oversikten til høyre - bl.a "gjemmesiden" som Svein A. Horgen skiver.

Svein arbeider ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og har bl.a jobbet mye med å lage gode tester i LMS-ene. Nå for tiden kjører han et "kurs" på bloggen med tips og triks om å lage tester. Hvis du jobber litt med tester, vil du sikkert finne nyttige ting om du titter innom der.

Kostnader på lagring


Datalagring koster penger ( i alle fall når den skal være sikker ) og fylkeskommunen betaler ca. 11.000 pr. måned for de dataene som vi lager og får tatt sikkerhetskopi av på it's learning. Det blir en del penger etterhvert. Siden mengden data stadig øker, øker også kostnadene

Å lagre elektroniske data er ikke som å lagre papirer. Etter hvert som vi lagrer papirer ser vi at bunkene vokser og når hyller er i ferd med å ramle av veggene, forstår vi at noe må kastes. Elektroniske data er ikke slik. Vi ser dem ikke og derfor er det lett å glemme gamle data som egentlig burde vært sletta.

Det er likevel like viktig å rydde i elektroniske data som i papirene våre. Data som er utgått på dato og bare ligger og tar opp plass bør slettes. Det kreves store maskinressurser å drive og flytte søpla til backupsystemer og ta vare på den der. I tillegg koster det penger som fylkeskommunen kunne brukt til andre ting.

Ta derfor en runde på egene aktive og arkiverte fag, ditt filområde (ePortfolio - Filer) pluss Meldinger (alle bokser) i it's learning og slett gammelt søppel som ingen har bruke for. Det beste av alt er at du ikke trenger å sortere, ikke slepe rundt på søppelsekker og PCen kjører kanskje it's learning litt raskere etterpå.