onsdag 17. desember 2008

Den endelige løsningen eller...

digi.no skrev for noen dager siden at Regnesentralen hadde utviklet ei løsning for å boote datamaskiner fra en minnepinne slik at det ikke skal være mulig for brukeren å få tilgang til andre ressursene enn dem som konfigurasjonen av minnepinnen tillater. Programvaren skal være basert på Linux/fri programvare og være et oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Målet med hele greia er å styre elevenes datamaskiner slik at en kan gjennomføre digitale prøver og eksamener uten at elevene jukser.

Lurer på om ikke dette kommer til å bli et nytt slag i den tapte krigen for de som lager sperrer. Den som lever får se.

torsdag 11. desember 2008

Det periodiske systemet - 2

Den 10/11 skrev jeg om ressursen som Universitetet i Oslo har utarbeidet om det periodiske systemet. På Naturligvis og JaO's finner du henvisninger og kommentarer til dette opplegget om det samme temaet. Her får du både både fakta og eksempler på hvordan de forskjellige stoffene opptrer. Her er det altså mulighet til å kombinere to gode ressurser.

Som JaO skriver, må et slikt opplegg kunne brukes i mange andre fag, men jeg tror det kan være en fordel at flere deltar i utviklingsprosessen. Herved er oppfordringa sendt til aktive lærere :-)

tirsdag 9. desember 2008

Deling i praksis

To bibliotekarer, Birgithe Schuman-Olsen og Siv Marit Ersdal, i Buskerud har laget en kurspakke innenfor emnet digital kompetanse. Den tar for seg emner som kildesøk, kildekritikk, hvordan bruke kilder og litt om personvern. Det er jo i seg selv ingen sensasjon, og jeg er 100% sikker på at det finnes mange slike opplegg rundt omkring i diverse hyller, på PC-er osv. Men, det som gjør dette forskjellig fra de andre, er at de to damene har lagt dette ut på it's learning Community og gitt alle som bruker it's learning tilgang til hele opplegget - gratis! Jeg har tatt meg den frihet å legge ut et bilde av fagmenyen til høyre her.

Om du ønsker å se nærmere på dette, klikker du på Community, søker opp faget BFK - kurspakke digital kompetanse, og melder deg på faget. Da dukker faget opp i faglista på Hovedsiden i it's learning. Du finner det ikke under arkfanen Fag eller i Snarveier. Elevene melder seg på på samme måten.

Nå kan du gå inn i faget og gjøre deg kjent, tenke, vurdere og planlegge hvordan du eventuelt kan bruke dette. Det finnes ikke oppgaver/tester i kurspakken. De må selvsagt den enkelte lærer lage, rett og vurder selv. Skulle bare mangle.

Om du trenger en ide om hvordan kurspakken kan benyttes, kan du jo sjekke dette innlegget på Tanketråder.

Etter at du og elevene har gjennomført opplegget, melder dere dere ut av faget ved å klikke på slette-ikonet bak faget i faglista.

Det enkleste er det beste

Jeg kom over en pedagogisk kjempeide (mener nå jeg) på bloggen Naturligvis. Her foreteller Erik Utne Vie om hvordan han og en kollega utnytter delingsmulighetene for bilder i naturfag. Under et forsøk tar de en del bilder, redigerer dem litt og legger dem over på Picasa (kunne like godt brukt f.eks Flicker) slik at elevene kan bruke dem i forsøksrapporten. Enkelt og genialt.

Metoden må kunne utnyttes i mange andre fagaktiviteter også. Kjapp idemyldring i eget hode sier:
 • hvordan resultatet av et eller annet skal bli
 • hvordan ting skal/ikke skal gjøres (handgrep...)
 • bilder fra hendelser
 • .......
Planlegger en litt smart, vil elevene kunne finne alt organisert på et sted. Det vil nok ta litt tid å komme i gang med slikt arbeid, men tenk på gjenbruksverdien og delingsmulighetene. Mange lærere kan jobbe sammen og dele jobb og ressurser.

mandag 8. desember 2008

Hvorfor gjøre det så vanskelig?

Jeg kom over Vegard Egners masteroppgave innen IKT og læringbloggen til Arne Krokan. Han skriver om bruk av Wiki i grunnskolen. Interessant tenkte jeg, lasta ned og begynte å lese på siden 1 av ca. 100.

Når jeg leser slike lange tekster på skjermen, liker jeg å kunne markere i teksten/legge til egne notater slik at jeg i ettertid kan finne fram på enkel måte. Men den gang ei! Den som hadde lagt over oppgaven til pdf-format hadde ikke åpna for muligheten for å merke tekst eller legge inn notater. Det tvinger meg til å finne på andre kreative løsninger som f.eks å kopiere alt over til en tekstbehandler (det funker) og les/merke/notere der. Men da blir layouten helt forvrengt og bilder blir borte. Alternativt kan jeg skrive ut 100 sider, så grave i støvdungen etter ei penn og les/markere/notere på gammelmåten. Er det slik det bør være?

Til dere som legger ut denne typen tekster i pdf-format: Vær så snill - la oss få mulighet til å jobbe med dem digitalt. Hvis dere ikke ønsker det, så gi teksten ut i papirformat!

NB! Jeg skal lese oppgaven likevel og kanskje kommentere den på bloggen.

Plagieringskontrollen - igjen


Ingen tvil om at plagieringskontrollen i it's learning er en populær funksjon, men den kan gjøre feile som jeg tidligere skrev i dette innlegget. En må derfor ikke ta alle resultater som god fisk!

I en del tilfeller har det vist seg at i lista over besvarelser har det stått et tall, mens plagieringsrapporten viser andre tall for samme innlevering. Undersøkelser i etterkant kan tyde på at det er tallene i plagieringsrapporten som er de riktige. I tillfellet til høyre er det altså 3% treff, ikke 100% som lista over innleveringer viser. Min oppfordring blir derfor: Sjekk alltid rapporten!

fredag 5. desember 2008

Å tro at du kan kontrollere internett


Om du er en av dem som iverer for kontroll eller en som overvåkes i ikt-verden, bør du lese dette innlegget på Digialet. Etter at du har lest, kan du, ut fra den gruppa du tilhører:
 • kontrollørene: ta en titt innom de ikt-anvarlige på skola og spørre hva det kontrollsystemet for internett som er installert på skola kosta (eventuelt hva det kommer til å koste å installere et slikt). Sjekk også om det er andre ting skola kunne ha brukt/kan bruke disse pengene på og vurder nøye verdien av investeringen.
 • de overåka: ta en tur innom Hide My Ass og finne ut hvordan du f.eks kan unngå kontrollen
Og bare for å slå litt mer salt i såret/spre litt glede i hverdagen - det finnes flere nettsteder/programvarer med samme funksjon som Hide My Ass og det dukker stadig opp nye. God jakt folkens.

Bare bok er ikke nok

NHO-foreningen ABELIA legger nå fram en rapport (NRK-nyheter) som viser at skolene i Norge har mye IKT-utstyr, i forhold til andre land, men at dette i meget liten grad blir utnyttet. Grunnen til manglende utnyttelse skyldes manglende lærerkompetanse når det gjelder "pedagogisk og innovativ anvendelse av IKT i læringsarbeidet". Mao. ser det ut til at de som skulle skaffe utstyr og infrastruktur er kommet i mål, men noen andre har ikke fulgt opp eller ikke gjort jobben sin.

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell erkjenner situasjonen og tar ha skylda på seg/departement/politikerne. Han mener at det har vært satt for lite fokus på digital kompetanse i lærerutdanninga og at dagens situasjon delvis er et resultat av dette. Jeg kan nok være enig når det gjelder lærerutdanninga, men bildet blir litt feil når en samtidig vet at størstedelen av de aktive lærerne er så gamle at de gjennomførte lærerutdanninga før data/edb/it/ikt/digital kompetanse ble et begrep. Mange har ikke engang vært innom lærerutdanninga.

Jeg mener at mye av grunnen til at vi er kommet i den hengemyra vi nå er i, er at skoleverket ikke har vært villig til å stille klare krav overfor ansatte som nekter å følge opp, eller trenerer krav og påbud som kommer fra sentrale myndigheter på dette området - og det gjelder ansatte på alle nivåer. Det har derfor ikke vært mulig å legge press på de som sa:
 • "data"er ei hype og går over
 • vi har ikke nok PC-er
 • vi har ikke fått kursing
 • vi har ikke tid å lære oss dette
 • læreplanene gir mulighet for alternativer
 • jeg har ikke kontroll på eleven når de bruker datamaskiner i klasserommet
 • elevene jukser når de får bruke datamaskinen
 • ...............
Resultatet er at vi har alt for mange ansatte i skoleverket som har fått lov til å gjøre akkurat hva som passet dem i forholdt til kravene om bruk av digitale verktøy og metoder i opplæringa og som nå ikke klarer å tilfredsstille krav til nødvendig kompetanse.

Men, når dette er sagt, er det også en del gode eksempler på det motsatte - bare så synd at de er i klart mindretall i følge ABELIAs studie.

torsdag 4. desember 2008

Universitetsmuseene viser bilder


Universitetsmuseene i Tromsø, Trondheim Bergen og Oslo har lagt ut ca. 120000 bilder fra sine samlinger på nettet. Bildene er tagget og det er rimelig enkelt å finne ting som du er på jakt etter. Et kjapt søk fikk fram bildet av en gammel kollega idet han bryter målstreken som vinner av et mellomdistanseløp tidlig på 70-tallet :-)

Her har museene gjort et godt arbeid for å dele litt av sitt materiell med folket. Det forundrer meg likevel at en ikke har klart å få lagt dette ut under en bedre lisens-politikk. I alle fall kunne en ha gitt skolene mulighet til å bruke disse bildene fritt i forbindelse med opplæring.

tirsdag 2. desember 2008

Google oversetter

Med fare for å hisse på meg språklærerne, slår jeg likevel et slag for Google oversetter (riktig nok i beta-versjon fortsatt). Denne tjenesten fra Google oversetter faktisk tekst fra bl.a engelsk til norsk på en slik måte at teksten er god forståelig. Det er klart en fordel å kunne litt engelsk slik at du kan kontrollere en del oversettelser (ord og uttrykk som ikke alltid blir helt riktig), men jeg har testa ved å få oversatt en fagartikkel om utdanning og resultatet var slett ikke så verst.


Tekstene blir satt opp side ved side og du kan enkelt sammenligne originalen med resultatet.

Det er forøvrig samme funksjon som benyttes når du gjør søk i Google og det står Oversett denne siden bak søkeresultatet.Og så helt til slutt: Dette er ikke ei oppfordring om å ikke lære seg engelsk. Det er bare et tips om et verktøy som kan brukes for de av oss som sliter med oversettelser fra engelsk til norsk.

mandag 1. desember 2008

Helsefagarbeider vha. nettstøtta opplæring

Nordland fylkeskommune driver gjennom Den Åpne Skolen nettstøtta opplæring av ca. 150 voksne som ønsker å bli Helsefagarbeidere (helsearbeiderfaget Vg2). Det er knytta 5 nettveiledere som har det faglige ansvaret for opplæringen til tilbudet. Her kan du lese et intervju med ei av disse 5 veilederne.

Ressurshefte fra Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen


Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen har gitt ut en samling av alle aktiviteter og undervisningsopplegg som ble presentert av senterets ressurspersoner under Novemberkonferansen 2008. Du kan enten laste "heftet" ned som pdf-fil eller kjøpe det for 250 kr. La deg ikke skremme av at heftet er 204 sider. Det er mest bilder og figurer - mao. svært lettlest :-). Vær også oppmerksom på at senteret har mange andre gode publikasjoner som du enten kan laste ned gratis eller kjøpe som hefter.