fredag 29. august 2008

Oversikt over digitale ressurser

Skolenettet er kommet i ny drakt. Layout og innhold imponerer, men det er litt rart at det på mange måter inneholder mye av det samme som utdanning.no.

Uansett, om du vil få en rimelig bra oversikt over tilgjengelige fagressurser i ditt fag, bør du ta en titt innom.

Obs: Jeg har opplevd en del problemer med nettsidene. Det dukker opp feilmelding litt ofte. Barnesykdommer?

Løsninger gir nye problemer

I mange år har vi klaget på at alle valgmuligheter var avkrysset for roller når vi skulle søke etter personer i it's learning. I høst løste it's learning dette ved å bare la rollene Ansatt og Elev være krysset av som standard i søk. Og hva skjer da? Jo, da er det en rekke personer som ringer og sender melding om at de ikke finner dem de søker etter.

I de aller fleste tilfellene er årsaken at den de søker etter er en person som har profilen Administrator og at dette valget ikke har vært krysset av i søket.

Løsninger er selvsagt enkel: Huk av for administrator og kjør et nytt søk. Og det aller beste: Neste gang du søker vil it's learnihuske hvilke profiler du søkte sist.

Obs! Denne forbedringen er ikke implementert i Administrasjon

torsdag 28. august 2008

Fylkene samarbeider om it's learning

De fylkene som har fylkesavtale om bruk av it's learning dannet i 2006 et samarbeidsforum hvor målet er å diskutere felles problemer og ønsker som vi har i forhold til læringsplattformen. Arbeidet mellom fylkene foregår via nettet (Community på itsl), men når vi vil ha it's learning as i tale, må vi bruke fysiske møter .

Siste møte var i Bergen 25/8 og der drøftet vi spesielt problemene omkring vurdering og bruk av karakterboka i itsl. Det arbeides nå med å gjøre karakterboka i samsvar med lov og forskrifter om vurdering slik at det blir mulig å legge inn alle nødvendige vurderingsdata der (ikke bare karakterer som i dag). I tillegg har nå itsl as et samarbeid med IST (firmaet som leverer skoleadministrativsystemene Extens og Sats) om å få til en eksport / import av karakterdata mellom systemene. Hvis dette går i orden, vil det bety at det blir mulig for lærerne å sitte å arbeide i læringsplattformen, gi vurderinger og overføre den delen av vurderingen som skal være med i dokumentasjonen direkte til det skoleadministrative systement. Det samme vil da også bli mulig med fravær.

For Nordlands vedkommende vil ikke denne eksporten/importen være aktuell å bruke siden vi ikke bruker Extens eller Sats, men TP som skoleadministrativt system.

Fylkene har også bedt om å få komme mer med i prosessen når it's learning utvikler og omarbeider ting. Vi har foreslått (og fått gehør for tror jeg) at it's learning as skal opprette arbeidsgrupper bestående av brukere med høy kompetanse som kan være med å planlegge/vurdere/gi råd om/teste ting før de settes i produksjon. Dermed mener vi at en del av de svakhetene vi har sett når nye ting slippes kan ungås. For fylkene er det viktig at de funksjonene som er i itsl er av en slik kvalitet at de er med på å lette, gi bedre oversikt og øke kvaliteten på arbeidet for elever og lærere.

Læringsplattform på anbud

Offentlige regler sier at det ikke er lovlig å ha kontrakt med et firma om en vare i mer enn 4-5 år før en må ut med nytt anbud. Nordland inngikk kontrakt om bruk av it's learning i 2004 og vi må derfor ut med en ny anbudsrunde på læringsplattform nå. Kontrakten med it's learning går ut i 2009.

Det er satt ned ei gruppe som har fått ansvar for å utarbeide konkurransegrunnlaget og arbeidet er godt i gang. Går alt etter planen regner vi med at anbudet vil bli lagt ut offentlig i midten av september og at anbudsfristen da blir ca. 1. november. Etter det vil "anbudsgruppa" bruke litt tid for å vurdere hvem som har kommet med det beste tilbudet. Vi regner med at det vil være klart hvilken e-læringsplattform Nordland vil bruke i de neste åra tidlig i januar 2009.

Spennende tider