torsdag 28. august 2008

Læringsplattform på anbud

Offentlige regler sier at det ikke er lovlig å ha kontrakt med et firma om en vare i mer enn 4-5 år før en må ut med nytt anbud. Nordland inngikk kontrakt om bruk av it's learning i 2004 og vi må derfor ut med en ny anbudsrunde på læringsplattform nå. Kontrakten med it's learning går ut i 2009.

Det er satt ned ei gruppe som har fått ansvar for å utarbeide konkurransegrunnlaget og arbeidet er godt i gang. Går alt etter planen regner vi med at anbudet vil bli lagt ut offentlig i midten av september og at anbudsfristen da blir ca. 1. november. Etter det vil "anbudsgruppa" bruke litt tid for å vurdere hvem som har kommet med det beste tilbudet. Vi regner med at det vil være klart hvilken e-læringsplattform Nordland vil bruke i de neste åra tidlig i januar 2009.

Spennende tider

Ingen kommentarer: