torsdag 28. august 2008

Fylkene samarbeider om it's learning

De fylkene som har fylkesavtale om bruk av it's learning dannet i 2006 et samarbeidsforum hvor målet er å diskutere felles problemer og ønsker som vi har i forhold til læringsplattformen. Arbeidet mellom fylkene foregår via nettet (Community på itsl), men når vi vil ha it's learning as i tale, må vi bruke fysiske møter .

Siste møte var i Bergen 25/8 og der drøftet vi spesielt problemene omkring vurdering og bruk av karakterboka i itsl. Det arbeides nå med å gjøre karakterboka i samsvar med lov og forskrifter om vurdering slik at det blir mulig å legge inn alle nødvendige vurderingsdata der (ikke bare karakterer som i dag). I tillegg har nå itsl as et samarbeid med IST (firmaet som leverer skoleadministrativsystemene Extens og Sats) om å få til en eksport / import av karakterdata mellom systemene. Hvis dette går i orden, vil det bety at det blir mulig for lærerne å sitte å arbeide i læringsplattformen, gi vurderinger og overføre den delen av vurderingen som skal være med i dokumentasjonen direkte til det skoleadministrative systement. Det samme vil da også bli mulig med fravær.

For Nordlands vedkommende vil ikke denne eksporten/importen være aktuell å bruke siden vi ikke bruker Extens eller Sats, men TP som skoleadministrativt system.

Fylkene har også bedt om å få komme mer med i prosessen når it's learning utvikler og omarbeider ting. Vi har foreslått (og fått gehør for tror jeg) at it's learning as skal opprette arbeidsgrupper bestående av brukere med høy kompetanse som kan være med å planlegge/vurdere/gi råd om/teste ting før de settes i produksjon. Dermed mener vi at en del av de svakhetene vi har sett når nye ting slippes kan ungås. For fylkene er det viktig at de funksjonene som er i itsl er av en slik kvalitet at de er med på å lette, gi bedre oversikt og øke kvaliteten på arbeidet for elever og lærere.

Ingen kommentarer: