fredag 29. august 2008

Løsninger gir nye problemer

I mange år har vi klaget på at alle valgmuligheter var avkrysset for roller når vi skulle søke etter personer i it's learning. I høst løste it's learning dette ved å bare la rollene Ansatt og Elev være krysset av som standard i søk. Og hva skjer da? Jo, da er det en rekke personer som ringer og sender melding om at de ikke finner dem de søker etter.

I de aller fleste tilfellene er årsaken at den de søker etter er en person som har profilen Administrator og at dette valget ikke har vært krysset av i søket.

Løsninger er selvsagt enkel: Huk av for administrator og kjør et nytt søk. Og det aller beste: Neste gang du søker vil it's learnihuske hvilke profiler du søkte sist.

Obs! Denne forbedringen er ikke implementert i Administrasjon

Ingen kommentarer: