fredag 5. desember 2008

Bare bok er ikke nok

NHO-foreningen ABELIA legger nå fram en rapport (NRK-nyheter) som viser at skolene i Norge har mye IKT-utstyr, i forhold til andre land, men at dette i meget liten grad blir utnyttet. Grunnen til manglende utnyttelse skyldes manglende lærerkompetanse når det gjelder "pedagogisk og innovativ anvendelse av IKT i læringsarbeidet". Mao. ser det ut til at de som skulle skaffe utstyr og infrastruktur er kommet i mål, men noen andre har ikke fulgt opp eller ikke gjort jobben sin.

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell erkjenner situasjonen og tar ha skylda på seg/departement/politikerne. Han mener at det har vært satt for lite fokus på digital kompetanse i lærerutdanninga og at dagens situasjon delvis er et resultat av dette. Jeg kan nok være enig når det gjelder lærerutdanninga, men bildet blir litt feil når en samtidig vet at størstedelen av de aktive lærerne er så gamle at de gjennomførte lærerutdanninga før data/edb/it/ikt/digital kompetanse ble et begrep. Mange har ikke engang vært innom lærerutdanninga.

Jeg mener at mye av grunnen til at vi er kommet i den hengemyra vi nå er i, er at skoleverket ikke har vært villig til å stille klare krav overfor ansatte som nekter å følge opp, eller trenerer krav og påbud som kommer fra sentrale myndigheter på dette området - og det gjelder ansatte på alle nivåer. Det har derfor ikke vært mulig å legge press på de som sa:
  • "data"er ei hype og går over
  • vi har ikke nok PC-er
  • vi har ikke fått kursing
  • vi har ikke tid å lære oss dette
  • læreplanene gir mulighet for alternativer
  • jeg har ikke kontroll på eleven når de bruker datamaskiner i klasserommet
  • elevene jukser når de får bruke datamaskinen
  • ...............
Resultatet er at vi har alt for mange ansatte i skoleverket som har fått lov til å gjøre akkurat hva som passet dem i forholdt til kravene om bruk av digitale verktøy og metoder i opplæringa og som nå ikke klarer å tilfredsstille krav til nødvendig kompetanse.

Men, når dette er sagt, er det også en del gode eksempler på det motsatte - bare så synd at de er i klart mindretall i følge ABELIAs studie.

4 kommentarer:

Per B. sa...

Er denne bloggen Kjells private eller konsulenten Kjell sin? pb

Kjell sa...

Om det er bloggens profil Per B. snakker om her, er den vel min, dvs. farget av min person og ikke rolle. Som lærer vil jeg nok skrevet om de samme tingene.

Snakker Per B. om dette innlegget, mener nok både "privaten og konsulenten" det samme :-)

Ellers blir jeg alltid stuss når få kommenterer innlegg med meninger. Betyr det at "dette er bare dritt så det gidder vi ikke å si noe om" eller er det snakk om "den som tier den samtykker"? Til nå må det vel være omkring 300-400 som har lest dette, men ingen har kommentert innholdet. Heller ikke Per B. Dritt eller enig?

Per B. sa...

Spørsmålet rettet seg mot dette innlegget konkret. For øvrig har jeg hatt stor glede av bloggen i min digitaliserte skolehverdag.

Kjell sa...

Da er vel svaret Per B. gitt i min forrige kommentar.
Ellers er det jo kjekt å høre at mine skriblerier har en viss verdi :-)