lørdag 25. april 2009

Eksempel til etterfølgelse

De 2 siste arbeidsdagene har jeg tilbrakt på konferansen Dei Gode Døma i Bergen. Det var litt av hvert å snappe opp der og derfor hadde jeg egentlig tenkt sette meg ned en lørdags morgen å skrive litt om innleggene, inntrykkene og konferansen generelt. Det kan jo være greit å dele slikt med andre :-), men jeg har tenkt om. En liten titt i blogg- og twitter-verden viser at det meste er lagt ut, referert og kommentert allerede.
  • programmet finner du her
  • alle hovedinnleggene finner du steamet her
  • Kjemikeren (Frøydis) har referert fra mange innleggene her
  • Guttorm har skrevet dette dette og dette innlegget
  • June her selvsagt laget sine sluttkommentarer
  • Jeanette har tre blogginnlegg fra konferansen
  • Elisabeth skriver mange gode blogginnlegg
  • ...... og det er bare de første jeg kom over
  • i tillegg kommer pp-presentasjoner fra konferansen til å bli gjort tilgjengelig via nettet
Jeg bukker og takker og oppfordrer andre til å se/høre/lese og bli vis. I stedet for å skrive lange referater, kan jeg derfor bruke dagen til å installere programvare på konas nye Wind 100 og samtidig lure litt på hvorfor jeg dro til Bergen. Jeg har jo, takket være mange "gode hjelpere", tilgang til det meste av "fagstoffet" hjemmefra.

For min egen del mener jeg at mye av verdien med konferanser er de uformelle møtene med mennesker som arbeider i det samme fagfeltet som meg selv. Noen er gamle kjenninger, andre mennesker jeg bare har møtt via nettet og noen helt ukjente. Det er ofte i slike møter (de små gruppene) jeg opplever at de sterkeste argumentene kastes fram og diskusjonen tar av. Her får jeg innspill og informasjon som setter tankeprosesser i gang og gir føde til ny kunnskap. Kanskje er 470 deltakere og et tettpakka program (som forøvrig gikk på skinner), ikke den rette ramma om en vil fremme møtet mellom mennesker - men det var vel ikke det som var hovedmålet her.

Takk til Hordaland fk for et utmerket arrangement.

Ingen kommentarer: