tirsdag 28. april 2009

Ikke tro alt som står i avisene!

I gamle dager het det: " Du skal ikke tro alt du leser i avisen". I dag gjelder samme regelen for nettet. I forbindelse med utbruddet av svineinfluensaen i Mexico melder nå enkelte at informasjon/ desinformasjon via Twitter, Facebook og andre nettbaserte sosiale kommunikasjonsverktøy er i ferd med å skape hysteri og frykt enkelte steder. Trending Topics på Twitter viser klart hva folk er opptatt av i dag :-)

Det er alle grunn til å være oppmerksom på at ikke alt du leser på nettet er sannheter. Her er det millioner av mennesker med vidt forskjellige hensikter som "informerer". Kildekritikken må alltid ligge langt framme i pannebrasken når leser nettinformasjon like mye som aviser.

Ingen kommentarer: