onsdag 22. april 2009

Sikkerhet og vedlikehold henger sammen

Jeg har tidligere skrevet et par innlegg om sikkerhet og vedlikehold av PC-er. Dagbladet hadde for kort tid siden en artikkel om dette der problemstillingen er at mange pc-brukere utsetter seg for fare og reduserer sikkerheten ved å la være å oppdatere operativsystemet og andre program i PC-en med nye sikkerhetsoppdateringer (altså ikke nye versjoner :-).

Artikkelen er nok noe spissa og tilrettelagt for å få fram poenget (hvem kjører bl.a på et OS som ikke er oppdatert siden 2003?:-) , men bunnlinja er klar: Ved å ikke oppdatere programvaren i PC-en din, utsetter du deg for farer som i verste fall kan medføre tap av data og penger.

I artikkelen finner du noen korte "oppskrifter" på hva du bør gjøre for å oppdatere de mest kritiske tingene. I tillegg er det en noen lenker nederst som fører deg til NorSIS nettsider. Der finner du mye tilleggstoff om dette temaet.

Et kritisk sikkerhetspunkt som artikkelen ikke omhandler, er oppsett av trådløse rutere. Mange sitter i dag bak rutere som er helt åpne, har en "enkel WEP-krypering" eller er sikret med et enkelt passord. Da er egentlig det første hinderet for hackere tatt bort og nettverket ditt er tilrettelagt for innbrudd. I dag bør alle trådløse hjemmerutere minimum være sikret med WAP eller WAP2 kryptering så fremst de støtter dette. Om du ikke får til å sette dette opp selv, må du alliere deg med en som kan og få satt opp ruteren sikkerlig. Selv om det koster noen kroner, vil du tjene på det i lengden.

1 kommentar:

Guttorm sa...

For å automatisera prosessen med oppdateringar brukar eg filehippo sin oppdateringssjekkar. Den er rimeleg enkel og god. Og så bruker eg ketarin for å å sørgja for at installasjonsfilene (på minnepinnen) er oppdatert. Sparar mykje tid med desse to i drift.