torsdag 2. oktober 2008

TV2 er forsvunnet

Den 19/9-08 stengte it's learning gratis tilgang til TV2-skole via DigLib. Det medførte at den observante bruker oppdaga at TV2-ikonet forsvant fra knapperaden i editoren. De TV2-innslagene som dere har benyttet i it's learning-elementer mens ting var gratis, skal vist nok ikke forsvinne .

Det er ikke mulig for enkeltskoler å bestille tilgang til TV2-ressursene. Det er bare mulig å aktivere dette for en hel site - dvs. alle videregående skoler i Nordland fylke i vårt tilfelle. Prisen for en slik tilgang vil være ca. 125.000 kr. pr. år.

Det er pr. dd ikke tatt standpunkt til om Nordland skal aktivere denne tjenesten. Jeg regner med at dette må bli en vurdering mellom behov, ytelse og pris.

Ingen kommentarer: