fredag 14. november 2008

Filnavn

I "nyere stein-ikt-alder" (for 20 år siden) var det enkle regler og muligheter når en skulle lage et filnavn (i alle fall når en jobbet med MS-DOS). Du kunne legge inn max 8 tegn som "fornavn" og max 3 tegn som "etternavn". Disse skulle skilles med et punktum. Du måtte heller ikke bruke andre tegn enn de som var i det engelsk alfabetet + tallene fra 0-9. Du kunne også bruke _ . Følgene var jo selvsagt at det etter hvert ble vanskelig å lage fornuftig og forståelige filnavn.
Når er imidlertid alt blitt så meget bedre. Du kan nesten skrive stil i fil-fornavnet om du vil og du kan bruke de aller fleste tegnene på tastaturet (norske bokstaver inkludert) - i alle falle så lenge fila bare skal lagres på PC-er med operativsystem fra Microsoft.
Men rundt omkring i verden finnes det haugevis med datamaskiner/dataprogrammer som ikke godtar dette og ofte er dette databaser. it's learning er bl.a avhengig av et slikt databasersystem hvor alt du legger inn i it's learning lagres. De godtar alltids lange filnavn, men tegn utenom det engelske alfabetet og tall er ikke like greit. Lagrer du filer med f.eks norske tegn i filnavnet i databaser, går som oftest lagringa greit, men det er når du skal hente ut fila igjen at ting skjærer seg.
..............
Erfaringsmessing krølles filnavn med "gale tegn" til ved flytting, kopiering og åpning-lagring flere ganger.
Jeg vil derfor anbefale alle brukere av databaser (her it's learning) følgende:
  • Bruk bare bokstavene i det engelske alfabetet og tallene (0-9) i filnavn.
  • Unngå alle tegn som står over tallene på tastaturet i filnavn (!"#¤%&/()=?`^*¨';:,) (det er ikke bannskap, bare tegn)
  • Bruk ikke mellomrom i filnavn. Ønsker du å bruke mellomrom, så bytt alltid ut mellomrom (space) med _ (underscore)
  • Husk at mange databaser skiller mellom store og små bokstaver i filnavn. Fila Tekst.doc er derfor ikke samme fila som tekst.doc

Ingen kommentarer: