mandag 10. november 2008

Informasjon som Fast Food?

I et innlegg på bloggen Britanica blog skriver Michal Ross at flere og flere stoler på Google når de søker etter informasjon. Hele 98% av oss mener at vi finner det vi trenger ved å søke på Google og at det vi finne der av informasjon sikkert er ok .

I følge Ross er informasjonen vi får på denne måten å sammenlikne med Fast Food - det er jo mat / informasjon, men hva med kvaliteten?

Skolen har derfor et stort ansvar både når det gjelder informasjon om kvalitet på nettet og vurdering av produkter som elevene kommer med. Vi får håpe at vi ikke trenger like mange år på å bli klar over kvaliteten på internettstoff som vi brukte på å finne ut at Fast Food ikke er høykvaltitesmat

Ingen kommentarer: