mandag 10. november 2008

Fix the basics!

SANU - Samarbeidsgruppen for nettsteder i utdanningssektoren - har fått undersøkt studenter og kommende studenters forventninger til bruk av digitale læringsressurser i norsk høyere utdanning.

Rapporten Dagens og morgensdags studenters forventninger til digitale læringsressurser i høyere utdanning, kan lastes ned fra SANU.

Konklusjonen er at elever og studenter mener det er svikt i helt grunnleggende faktorer på dette området. Svikt i lærerkompetanse er en av de viktigste!

Tom Erik Holteng skriver også om saken denne bloggen.

Jeg lurer på har resultatet av en tilsvarende undesøkelse ville ha blitt om en kjørte den på elevene i de vidergående skolene i Nordland?

Ingen kommentarer: