mandag 23. februar 2009

Del og Bruk

Del og Bruk er et i Ning-nettverk som er startet av Ingunn. Målet er å skape en arena for samarbeid mellom lærere. Om formålet med nettverket skriver Ingunn:

Formålet med Ning-nettverket Del og bruk 09 er å skape et forum for læring, nettverksbygging og utforskning av pedagogisk bruk av sosial web & IKT i undervisning. Nettverket er åpent for alle som interesserer seg for dette eller for relevante tilstøtende tema.

I invitasjonen for å delta heter det videre:
Del og bruk 09 er et nettverk for pedagoger, forskere, byråkrater, bibliotekarer og andre med interesse for sosial web, IKT og skole. Del, øk og bruk din digitale kompetanse. Sammen er vi smartere!" Denne portalen er oppretta på privat initiativ av Ingunn Kjøl Wiig (Norsklektor på Sandvika vgs.) og har i løpet av dei to siste dagane fått over 60 lærarar, pedagogar og andre til å samla seg. Mange av medlemmene er framragande pedagogar og ressurspersonar innan sine fagfelt, og interessert i korleis IKT kan brukast på ein god måte i læringsarbeid. Denne portalen blir det deltakarane gjer den til. Eg håper fleire er interessert i å finna og ikkje minst bidra med gode ressursar.

Jeg ser svært få nordlendinger som er medlem og herved oppfordrer jeg dere til å ta en titt innom og vurdere. Personlig ser jeg mange muligheter med et slikt nettverk. Her er det grasrota som arbeider. Om du fristes, kan du lese litt om opprinnelsen i denne og denne artikkelen.

Ingen kommentarer: