mandag 2. februar 2009

It's learning er lukket = sant (til en viss grad)

Ei problemstilling som ofte dukker opp hos meg er: "Vi har noen personer som ikke ligger i nordlands-siten til it's learning. Kan vi legge dem inn slik at de kan få tilgang på det og det faget?"

Det er jo fristende å svare: "Joda, kontakt en it's learningsadministrator, be han legge dem inn et sted i hierarkiet, send dem passord og brukerident og gi dem tilgang til fagene." Resultatet blir jo som ønsket.

Det finnes imidlertid en litt mer elegant måte å fikse dette på. Alle som har mulighet til å opprette et fag i it's learning har også mulighet til å legge det ut til en fagkatalog. Dette medfører bl.a at personer som ikke ligger innenfor en site, kan nå faget. Dette skjer ved at den som eier faget bestemmer at faget skal legges i den eksterne fagkatalogen (det finnes både en intern og en ekstern) og kobler det opp mot Community-modulen i it's learning. Om du velger å legge ut et fag på denne måten, bør du være nøye med å fylle ut informasjon i feltene for Innhold, Mål, Organisering og Evaluering under Faginnstillinger i faget.

Ønsker du å finne ut mer om dette, kan du lese hjelpetekstene under Fag- Fagkatalog og Community.

Dessverre er det en del ulemper med å gjøre ting på denne måten.
  • Du bør aldri benytte metoden for å melde personer som har brukerident i it's learning inn i fag. De vil få en ny brukerident som de må benytte for å komme inn i dette faget (dumt).
  • Du bør aldri benytte muligheten til at noen kan melde seg inn i faget uten din godkjenning. Det kan medføre at du får "halve verden" inn der. Bruk alltid valget Godkjenning - lærende kan søke om tilgang til faget. Da er det du (fagets eier) som bestemmer hvem som får tilgang.
Så håper jeg at it's learning fikser denne funksjonen slik at vi kan styre de som melder seg på fag via ekstern fagkatalog inn i egne containere i sitehierarkiet. Slik de legges inn nå er det langt fra bra.

Ingen kommentarer: