onsdag 4. februar 2009

Kan Geogebra erstatte kalkulator?

I et blogginnlegg skriver Anne Cathrine at programmet Geogebra kan erstatte kalkulator, både på PC og som håndholdt, for de aller fleste elever i videregående skole. Dette er interessant sett i forhold til at Geogebra er et program som er gratis i motsetning til de aller fleste andre kalkulatorer. Mange skoleeiere og elever kunne nok tenkt seg til å spare penger på en slik overgang.

Det som nok ikke er like enkelt er å erstatte lærerkompetansen på kalkulatorer med lærerkompetanse i Geogebra. Jeg har selv forsøkt å sette meg inn i programmet og må innrømme at det har vært en del prøving og feiling. Det er på ingen måte det samme å arbeide med et slikt program som med en kalkulator. Det er mange nye muligheter og funksjoner som skal beherskes. Kalkulatoren har også mange funksjoner og muligheter, men for de aller fleste er disse innlært over mange år og "ligger i ryggmargen". For å lykkes med en overgang til Geogebra, kreves det nok derfor at realfagslærerne setter seg ned og jobber med programmet over tid.

Fordelen med en slik overgang er bl.a:
  • mye bedre visning enn du har på en kalkulator (fra "frimerke" til 20" skjerm)
  • bedre muligheter til simulering og utforsking
  • mulighet for deling av programsnutter
  • samarbeid om løsninger
  • overføring av data mellom mange verktøy
  • dekker ofte langt flere fagområder enn kalkulator
....og det er sikkert mer.

Jeg mener at det er nødvendig å jobbe for å erstatte kalkulatoren med f.eks Geogebra, men ingen må tro at dette er som å gå fra den gamle til en ny sykkel. Det er nok mer som å gå fra sykkel til bil. Begge bringer deg fra A til B, men det kreves ny og mer kompetanse, både praktisk og teoretisk, for å håndtere bilen.

Den samme tenkningen som gjelder overgangen fra kalkulator til dataprogram, gjelder etter min mening også for andre "tradisjonelle skoleverktøy" som nå erstattes med avanserte verktøy på PC-er. Vi kan i relaliteten ikke unngå å ta dem i bruk, men vi må sørge for at lærerne gis tid og rom til å omstille seg til PC-verktøyene. Hvis ikke, kan vi havne i grøfta før vi vet ordet av det.

2 kommentarer:

Anne Cathrine sa...

Interessant det du skriver. Jeg tror også at mange lærerne er "glad" i kalkulatoren og vegrer seg for å lære noe nytt. Men er ikke det litt av jobben vår? Sammen med all annen IKT vi har måttet lære. Det er som du sier viktig å avsette tid til opplæring. Les denne: disputas dataverktøy

En eller annen gang før jeg ble lærer så måtte lærerne lære seg den avanserte kalkulatoren også, vi hadde jo ikke sånn da jeg gikk på skolen. De greide jo det.

Det som er flott med GeoGebra i fht kalkulator, er at det vil være et verktøy elevene vil kunne bruke i videre studier, det vil ligge tilgjengelig på nettet fremover.

Etterhvert har de sikkert brukt GeoGebra mer og mer i ungdomsskolen også, så det vil være kjent for mange elever.

Kjell sa...

Enig med deg i alt du skriver her og vi må starte et sted. Jeg mener bare at dette kan ta lang tid og at ingen må tro at å gå fram tradisjonell kalkulator til f.eks Geogebra kan skje ved bare å bytte. Mange som er lærere i dag har lært å bruke kalkulatoren som elev på skolen. De kan den, føler seg bekvem med den og mener den er "god nok". Skal de starte med noe helt nytt, må de få mulighet til å lære seg bruken + å arbeide med det i praktisk bruk. Til dette må det avsettes ressurser. Det skal jo også bli gøy å se hvordan lærerutdanninga kommer til å jobbe med disse tingene framover :-)