mandag 9. februar 2009

Digital kompetanse

Elever skal være digitalt kompetente etter 3 år i videregående skole. Det finnes imidlertid ikke noen læreplan som viser hva som kreves for å oppnå digital kompetanse bortsett fra delmål en finner i fagplaner og generelle planer.

Nord-Trøndelag fylkeskommune satte derfor ned ei gruppe i 2007 (eller 08) som laget et forslag til hvilke kompetansemål elever på Vg1 burde arbeide med for å oppnå nødvendig digital kompetanse. Du kan lese planen her. Den inneholder læreplanmål, antall timer pr. mål, emner og forslag til aktiviteter og ressurser til de aller fleste aktivitetene og kravene er ikke å spøke med.

Planen er et meget godt utgangspunkt for å utvikle egne læreplaner for digital kompetanse. Den stiller også krav til lærerkorpset som skal veilede elevene fram til denne nødvendige digitale kompetansen. Jeg lurer på om ikke noen og enhver kan få noe å tenke på etter å ha lest planen :-)

Ingen kommentarer: