fredag 6. februar 2009

Er PLS-tenkningen mulig å gjennomføre i norsk skole?

Sitter og leser litt om PLE (Personal Learning Environment) og kom over en presentasjon av denne tenkningen av Graham AttwellSlideShare.

Slik jeg oppfatter Attwell legger PLE-filosofien opp til at hver enkelt elev skal utvikle sitt eget opplæringsmiljø (og her snakker en om det aller meste!) ut fra de forutsetninger og behov vedkommende har. Sentral begreper må blir stor grad av tempodifferensiering (også vurderingstidspunkt), gruppeetableringer etter behov samt arbeidsplass og arbeidstid mye etter behov.

Hvordan vil en slik organisering (eller mangel på organisering) kunne gjennomføres i norske skoler med sine krav til fraværsføring = oppmøteplikt, eksamen 2 ganger i året, standpunktvurdering 2 ganger i året og terminvurdering 1 gang, kvalitetskrav om rett antall "undervisningstimer" pr. år pr. fag for elever...... Hvis jeg ikke tar mye feil får snart krav om at opplæringen skal skje "i klasser med faste rammer"- som Solhjell uttrykte seg.

Som administrator for Den Åpne Skolen ser jeg hvordan vår fleksible organisering sliter med fastlåst tenkning, lovverket og byråkrati. Kontinuerlig opptak, opplæring basert på realkompetansevurdering, bruke av ikt-systemer som er beregna for "normalskolen", tilstedeværelsesplikt, krav om fast "undervisningstid" pr. fag osv. skaper utfordringer som er vanskelig å løse på en god måte. Bare det å lage en statistikk over gjennomføring er krevende når du har et kurs som går kontinuerlig år etter år og elevene starter og bruker den tiden de selv ønsker på opplæringa.

Mitt lille spørsmål er da: Er PLE-tenkningen virkelig mulig å bruke i norsk skole?

3 kommentarer:

EinarB sa...

Jo det er det. Og nå, når jeg har tatt meg noen glass rødvin, vet jeg akkurat hvordan det skal gjøres. Men jeg klarer ikke å fortelle det videre. Det skal jeg gjøre en annen dag. Inntil videre får du ha det bra på (i?) Gravdal og straks gi beskjed hvis du finner oppskrifta. (Det har noe å gjøre med å lære av bedrifter som takler adminsitrasjon av tilfeldig innkommende oppdrag.)

Kjell sa...

Venter i spenning Einar :-). Tror nok at utfordringen kan kokes ned til individuelle opplæringsløp der læreplanmålene og ikke alle andre krav er styrende.

EinarB sa...

Det er jeg fullstendig enig i, og derfor er det viktig at elevene har tilgang på ha mer operative læreplanmål enn det som kommer fram i læreplanene. Er det riktig bruk av ressurser at målene skal detaljeres på lærer/skolenivå, eller bør det være en nasjonal oppgave?