fredag 19. september 2008

Begrensninger i plagieringskontrollen i it's learning

I Nordland kjøres det plagieringskontroll på svært mange oppgavebesvarelser pr. dag og det er derfor viktig at alle som bruker den er klar over at kontrollen har en del begrensninger. Den aller største begrensningen er knyttet til at kontrollen bare kan scanne tekst som er elektronisk tekst (og ikke bare ser ut som en tekst) (se annet innlegg på denne bloggen om plagieringskontrollen).

I tillegg er det også begrensninger for hvilke filformater som kontrollen kan sjekke. Tekstdokument (txt), Open Office (sxw), Adobe Acrobat (pdf), Internett-fil (html og htm), Microsoft Word (doc), Rikt tekstformat (rtf), Open Office (odt) og Microsoft Word 2007 (docx) kan sjekkes. Andre formater vil ikke bli sjekka og læreren får ei feilmelding fra kontrollen om en forsøker å kjøre andre filer.

Det som også er et problem, er at i de aller fleste tekstbehandlerne er det mulighet for å legge inn mange objekter som ikke er tekster og at kontrollen da ikke kan/vil sjekke disse. Formler og utregninger som skrives i MathType eller andre formeleditorer, tekstbokser og lignende ting er egentlig ikke tekst, men grafiske objekter i dokumentet. De oppfattes imidlertid som tekst av oss, men plagieringskontrollen vil ikke oppfatte det som tekst og hopper over dem! Det er derfor slik at om to elever leverer inn to kliss like matematikkbesvarelser skrevet med MathType i f.eks ei doc-fil, vil ikke plagieringskontrollen oppdaget det.

Et annet problem med kontrollen er det jeg kaller "versjon_2 feilen". Om en elever leverer to nesten like versjonen av samme besvarelse, vil kontrollen melde at "versjon_2" er 90-100 % plagiat. Årsaken er at en i dag ikke kan sjekke på hvem som har produsert en tekst, men bare sjekke innholdet. Kontrollen finner derfor ganske riktig ut at det finnes en annen tekst ("versjon_1") som er lik "versjon_2" og melder fra om at eleven har "plagiert seg selv". Svakheten her ligger mest i at plagieringsrapporten pr. dd ikke melder fra om hvem som har produsert fila og hvor den ligger på it's learning. Jeg vet at Euphorus og it's learning as jobber for å finne ei løsning på dette problemet slik at det skal bli enkelere å finne ut av dette i framtiden.

Helt til slutt vil jeg oppfordre alle til å bruke denne kontrollen med varsomhet. Det er svakheter her som kan føre til at personer blir beskylt for ting de ikke har gjort og det er ikke bra.

Ingen kommentarer: