fredag 19. september 2008

Å jukse plagieringskontrollen

Å ha en plagieringskontroll i itsl har sine sider
  • Lærere priser den opp i skyene fordi den "befrir" dem fra jobben med å google tekster for å sjekke om det er kopier fra nettet.
  • Elevene forbanner den langt inn i granskauen fordi den i stor grad fratar dem muligheten til å klippe og lime samme en besvarelse på en enkel måte

Resultateter av dette er at elevene (selvsagt) forsøker å utvikle metoder for å lure kontrollen. Når en forstår hvordan kontrollen virker, er det heller ikke så vanskelig . Men, det er heller ikke så vanskelig for en lærer å avsløre at en elev forsøker å lure kontrollen når en vet hvordan det kan gjøres.

Det som er viktig å merke seg er at kontrollen bare kan scanne tekst. Dvs. tekst som virkelig er tekst. Teksten til høyre er ikke en tekst, men et bilde. Det er et bilde av en tekst (som et bilde av en hvilken som helst annen ting) og kan derfor ikke leses av plagieringskontrollen.

Her er det enkelt å se at dette er et bilde, men jeg kunne meget enkelt ha fikset det slik at det ikke ikke hadde blitt så enkelt å se ved første øyekast. Sjekk disse to Word-dokumentene (eksempel_1.doc og eksempel_2.doc) og se om du ser hva som er hva uten å teste. De er "helt like", men det ene ville gått gjennom kontrollen med 100% treff, mens det andre hadde fått 0% treff.

Jeg forklarer dette med bilder fordi det er bilder eleven oftest benytter når de skal lure kontrollen (og læreren). Måten det gjøres på er meget enkel:

Først skriver eleven f.eks. litt originaltekst i et word-dokument. Så går en ut på nettet og henter inn det stoffet en trenger og limer det inn i f.eks et nytt word-dokument. Ved litt triks og fiks med diverse programvare lager en et bilde av teksten og limer det inn i besvarelsen. En kan selvsagt lime inn flere bilder og kombinere det med originaltekst. Deretter er det bare å lagre og sende inn til en godtroende lærer.

Når så plagieringskontrollen scanner besvarelsen, scanner den originalteksten, hopper over bildene (kunne jo like godt ha vært bilder av mora til eleven) og finner ingen treff. Resultatet er lykkelig elev og lurt lærer. Hvis da ikke læreren vet hvordan en skal avsløre synderen. Løsninga er nemlig svært enkel

Når du som lærer får inn en besvarelse, bør du gjøre det til å vane å klikke et eller annet sted i teksten/dokumentet, merk hele dokumentet (CTRL+A) og velge endre farge på teksten, f.eks til rosa. Alle tekst som nå er reell tekst vil endre farge mens all tekst som er i et bilde fortsatt vil ha den opprinnelige fargen (sort).

Bruker du som lærer denne metoden for å sjekke besvarelser som allerde har gått gjennom kontrollen, vil du også samtidig avsløre en annen juksemetode som er mindre kjent blandt elever . Du vil forstå at det er juks så snart du treffer på den!

Ingen kommentarer: