tirsdag 9. september 2008

Leveringsstatus på oppgaver

Når en lærer oppretter en oppgave i it's learning, har læreren mulighet til å velge å bruke leveringsstatus sammen med oppgaven. Dette er en kjekk funksjon fordi det gir mulighet til fortløpende å informere elevene om hva som skjer med oppgaven.

Fram til nå har det vært mulig å velge en status (navn Status). Nå har vi laget en litt mer utfyllende status som vi har kalt Status_2. Den inneholder alt fra Status, men gir noen flere muligheter. Det meste av Status_2 er "lånt" fra it's learning-oppsettet til Akershus fylkeskommune (takk til Anne Catrine).

For at både elever og lærere skal vite hva som ligger bak hvert valg, tar jeg en kort gjennomgang her. Lærere kan gå gjennom disse valgene med forklaring ved å klikke på Faginnstillinger - Administrer leveringsstatuser og velger Status_2 når en er inne i et fag.

Ikke levert
Eleven har ikke levert besvarelse og oppgaven står på gjøremålslista til eleven.

Levert. Ikke rettet
Eleven har levert besvarelse men læreren har ikke vurdert/retta. Eleven kan fortsatt redigere besvarelsen og oppgaven vil stå på gjøremålslista til eleven.

Levert. Godkjent
Eleven har levert besvarelse og læreren har vurdert/retta. Oppgaven forsvinner fra gjøremålslista til eleven.

Levert. Ikke godkjent
Eleven har levert besvarelse og læreren har vurdert/retta. Oppgaven forsvinner fra gjøremålslista til eleven.

Levert. Retting pågår
Eleven har levert besvarelse og læreren driver og retter/vurderer. Eleven kan ikke endre noe i besvarelsen og oppgavne forsvinner fra gjøremålslista til eleven.

Levert. Ikke godkjent. Kan levere på nytt.
Eleven har levert besvarelsen, men læreren mener at oppgaven ikke er god nok og gir mulighet til forbedring. Eleven kan levere ny versjon av besvarelsen. Oppgaven forsvinner ikke fra gjøremålslista til eleven.

Ikke levert. Lukket.
Eleven har ikke levert og oppgaven er lukket for levering. Oppgaven forsvinner fra gjøremålslista til eleven.

Levert. Kan endres
Eleven har levert, men læreren gir mulighet for endring/forbedring. Eleven kan redigere og levere ny versjon av besvarelsen.

Levert. Skal ikke vurderes
Eleven har levert. Besvarelsen skal ikke vurderes. Oppgaven forsvinner fra gjøremålslista til eleven.

Ingen kommentarer: