mandag 15. september 2008

Læreplanmål knyttet til elementer i it's learning

Jeg har fått spørsmål om hvordan en skal legge læreplanmål inn i elementer i et fag. Dette er en fin funksjon i it's learning og pr. dd skal de aller fleste læreplanene for Kunnskapsløftet være lagt inn.

For å få tilgang til læreplanene, må du ha opprettet et fag og valgt at Læreplanmål under Faginnstillinger - Egenskaper er huket av. Da vil et ikon som heter Læreplanmål dukke opp når du klikker på Faginnstillinger igjen.

Her kan nå gå inn og velge hvilken læreplan du ønsker at dette faget skal knyttes til. Velg Importer fra bibliotek. Du kan også redigere beskrivelsen i de forskjellige målene om du ønsker det.

Hvis du ikke ønsker å benytte en ferdig læreplan, kan du også bygge opp din egen. Merk deg i så fall at alle mål legges opp alfabetisk/numerisk rekkefølge.

Etter at du har knyttet en læreplan til fagene, kan du knytte hvert element i faget (tester, oppgaver, notater osv. ) til mål i denne planen. Det gjøres ved å velge Legg til læreplanmål når du lager eller redigerer elementet. Du kan legge til flere mål pr. element om elementet dekker flere mål.

Etter at et læreplanmål er lagt til elementet, vil elevene se dette øverst i elementet når de åpner det.

Det finnes, etter min mening, flere svakheter ved denne funksjonen i it's learning. Det er f.eks ikke mulig for eleven å se beskrivelsen av læreplanmålet på annen måte enn å gå inn gjennom arbeidsmappa si. Det burde selvsagt kunne vært mulig å få fram beskrivelsen ved å klikke på målet i elementet.

Ingen kommentarer: